A törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása

 

Soron következik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/16303. számon, az egységes javaslatot pedig T/16303/50. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatot nyújtott be, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott indítványokat összevontan tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a vitaszerkezetet elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/16303/52. számú ajánlás 1-5. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Mivel nincs jelentkező, a záróvitát lezárom.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-5. pontjai alapján. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 318 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/16303. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 313 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(A törvény parlamenti előkészítésével kapcsolatosan minden dokumentum az alábbi link alatt található meg.)